Konsulthjälp & tjänster

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad
2020-01-16

En viktig del av IRS verksamhet är konsultarbete och praktisk riskhantering. IRS grundkompetens finns inom riskhantering, säkerhetsanalyser och olycksutredningar där samma principer kan användas på många olika verksamhetsområden.

Vi har erfarenhet från många industrier, t ex gjuteri, medicinteknisk utrustning, pappersbruk, tryckeri, verkstadsindustri, livsmedel, läkemedel, och annan kemisk industri. Andra erfarenheter kommer från avfallsanläggningar, flygplatser, järnväg, laboratorier, tidningsproduktion och vårdsektorn. Uppdragen varierar från att göra en riskanalys på några dagar, till komplexa utredningar åt en myndighet.

Tjänster där IRS kan hjälpa till

Översiktlig säkerhetsanalys
Görs på anläggningen för att ge en helhetsbild av riskerna. Sedan kan man gå in på detaljerna. Nästan alltid har analysen inkluderat säkerhet, yttre miljö och produktionssäkerhet. Vi har en beprövad metodik för detta.

Detaljerad säkerhetsanalys
Farliga maskiner, viktiga procedurer etc kan studeras mer detaljerat. Det finns flera metoder som kan bli aktuella. Valet beror på vad som studeras, risken och ambitionsnivån.

Olycksutredningar
När en olycka har inträffat behövs ibland en oberoende utredning. Det kan vara bra att se olyckan "utifrån" och komma bort från den hemmablindhet som lätt uppkommer. Det kan också innebära behov av någon som är opartisk och utan bindningar till de inblandade.

Förbättra riskhanteringen
I företag med stora risker bör det finnas höga krav på en effektiv riskhantering. Då och då kan det behövas kvalificerad hjälp utifrån för att diskutera det aktuella sättet att arbeta, och se om något behöver förbättras.

Utbildning
Utbildningar är en väsentlig del av IRS verksamhet. Det har särskilt varit kurser i olycksutredningar och säkerhetsanalys som varit efterfrågade. Företag och organisationer behöver ibland ordna en skräddarsydd utbildning. I kurser ordnade av andra går ofta IRS in med specifika inslag på några timmar eller någon dag.

Några råd

Att tänka på om Ni funderar på att anlita hjälp med riskanalyser eller liknande:
- - Klargör syftet - att bara "göra en riskanalys" räcker inte. Då kan resultatet nästan bli vad som helst.
- - Börja gärna med en översiktlig genomgång, för att få en helhetsbild av riskerna.
- - Människor, tekniska utformningen och organisationen bidrar nästan alltid till den totala
säkerhetsnivån. Beakta helst detta, så att inte analysen t.ex. blir ensidigt teknisk inriktad.
- - Se både på kostnader och besparingsmöjligheter. Att förbättra säkerheten och förebygga störningar är nästan alltid lönsamt. Olyckor kan bli dyra-

Man bör arbeta i en grupp med personer från olika delar av verksamheten. Den som håller i analysen behöver inte kunna detaljer utan använder en metod för att systematiskt sammanställa den kunskap som redan finns.Det är viktigt att företagets eller organisationens ledning är involverad i arbetet för att man ska uppnå konkreta resultat.

IRS Riskhantering AB, Stockholm, Sweden