IRS

 

Blanketter för riskanalys

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad 2013-09-06

Som hjälp för att göra riskanalyser finns blanketter i Word- format för några metoder. Beskrivning hur metoderna fungerar finns i:

En riskbedömningen kan göras bredare och samtidigt beakta problem med säkerhet för personer (olycksrisken), hälsa, miljö och produktionen. Det finns i några blanketterna som har markerats med SHMP.

Blankett  för Energianalys

Blankett för Avvikelseanalys

Blankett för Arbetssäkerhetsanalys

Blankett för Avvikelseanalys med riskbedömning SHMP

Blankett för Energianalys med riskbedömning SHMP

 

Blanketter för olycksutredningar

Vid några metoder för olycksutredning har man stor nytta av en blankett när det finns mycket information att hålla reda på. Beskrivning av hur metoderna fungerar finns i:

Metodbeskrivning - Avvikelseutredning av olycksfall med tillhörande blankett.

Metodbeskrivning – Säkerhetsfunktionsanalys av olycksfall med tillhörande blankett.

 

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden