Metodbeskrivning - Avvikelseutredning av olycksfall

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad 2011-12-28

När en olycka har hänt ger en systematisk olycksutredning ett bra underlag för hur man kan höja säkerheten och minska risken för framtida olyckor. IRS har publicerat två beskrivningar av metoder för olycksutredning – Avvikelseutredning och Säkerhetsfunktionsanalys.

Avvikelseutredning är en metod att utreda olycksfall, tillbud och andra oönskade händelser. Med metoden uppmärksammas tekniska, mänskliga och organisatoriska avvikelser, som skedde i samband med händelsen. Metodiken ger ett stöd att bedöma och prioritera avvikelserna, och den ger också en systematik för att ta fram åtgärdsförslag.

Häftet beskriver de olika stegen i metoden. Den tar upp datainsamling, identifiering av avvikelser, bedömning av om åtgärder behövs, och slutligen stöd för hur man kommer på åtgärder. I häftet beskrivs fyra exempel på utredningar med metoden, vilka kommer från ett pappersbruk, ett elektriskt ställverk, ett sjukhus och slutligen från en brand i ett hyreshus.

Som stöd vid utredningar kan man använda en färdig blankett. Hur den ska användas beskrivs i handledningen. Blanketten finns i Word-format och kan hämtas HÄR.

AvU-omslag

Metoden Avvikelseutredning har funnits i många år, och den kommer ursprungligen från KTH i början på 80-talet. Sedan har den utvecklats successivt och funnit tillämpning inom allt fler områden.

Häftet är på 31 sidor och utkom 2010,
ISBN 978-91-633-6245-3.
Priset är 130 kr (inkl. moms och exkl frakt)

Metoden Säkerhetsfunktionsanalys bygger på en helt annan princip, som därmed kan ge ett kompletterande perspektiv på den olycka som utreds. Metoden beskrivs i ett annat häfte med samma upplägg

Häftet beställs från Books On Demand,
Visby, Sverige. Tel 0498-21 33 60

Vid flera exemplar kontaktas IRS direkt.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden