Metodbeskrivning – Säkerhetsfunktionsanalys av olycksfall

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad 2011-12-28

När en olycka har hänt ger en systematisk olycksutredning ett bra underlag för hur man kan höja säkerheten och minska risken för framtida olyckor. IRS har publicerat två beskrivningar av metoder för olycksutredning – Avvikelseutredning och Säkerhetsfunktionsanalys.

Säkerhetsfunktionsanalys kan användas för att systematiskt kartlägga säkerheten i ett system och beskriva vad som fungerat eller inte fungerat vid en olycka. Med metoden uppmärksammas tekniska, mänskliga och organisatoriska säkerhetsarrangemang, som har ett samband med händelsen. Metodiken ger ett stöd att strukturera och bedöma säkerhetsfunktionerna, och den ger också en systematik för att ta fram åtgärdsförslag.

Häftet beskriver arbetsgången i metoden. Denna omfattar identifiering av säkerhetsfunktioner, en strukturering av dessa, bedömning av om åtgärder behövs, och slutligen stöd för hur man kommer på åtgärder. I boken beskrivs tre exempel på utredningar med metoden, vilka kommer från ett elektriskt ställverk, ett sjukhus och en brand i ett hyreshus.

Begreppet säkerhetsfunktion har funnits i en längre tid och metoden här bygger vidare på en studie som gjordes åt Statens kärnkraftinspektion 1999. Sedan dess har metodiken successivt utvecklats, men hittills har erfarenheterna rapporterats på engelska, med bl.a. en beskrivning av olycksutredningar.

Omslag SFA

 

Häftet är på 29 sidor och utkom 2010,
ISBN 978-91-633-6246-0.
Priset är 130 kr (inkl. moms och exkl frakt)

Metoden Avvikelseutredning bygger på en helt annan princip, som därmed kan ge ett kompletterande perspektiv på den olycka som utreds. Metoden beskrivs i ett annat häfte med samma upplägg

Häftet beställs från Books On Demand,
Visby, Sverige. Tel 0498-21 33 60

Vid flera exemplar kontaktas IRS direkt.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden