Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad 2020-02-18

Rapporter och utredningar med anknytning till IRS

Se också förteckningen över engelska rapporter.

KR = Komplett rapport i Acrobat-reader
SA = Sammanfattning

KR

SA

Rapporter

År / Sidor

 

Säkerhetsutredningar av bränder - 3 fallstudier

 

För Acrobat Reader

Fallstudie 1: Stadsgas i lägenhet. Tre olika metoder har använts, nämligen diagram över händelseförloppet, avvikelseutredning och säkerhetsfunktionsanalys.

2008 / 26

 

Fallstudie 2: Villabrand. Tre olika metoder har använts, nämligen STEP, MTO-händelseutredning, och avvikelseutredning, samt tekniska analyser och hypotesprövning

2013 / 53

 

Fallstudie 3: Lägenhetsbrand. Fyra olika metoder har använts, nämligen STEP, avvikelseutredning, felträdsanalys och AcciMap.

2013 / 43

 

 

 

Metodbeskrivning - Avvikelseutredning av olycksfall. Häftet tar upp datainsamling, identifiering av avvikelser, bedömning, och hur man kommer på åtgärder.

2010 / 31

Metodbeskrivning – Säkerhetsfunktionsanalys av olyc ksfall. Metoden kan användas för att systematiskt kartlägga säkerheten i ett system och beskriva vad som fungerat eller inte fungerat vid en olycka.

2010 / 29

För Acrobat Reader

Säkerhetsarbete - innebörd och struktur. Rapport som analyserar begreppet och ger en översiktlig bild av säkerhetsarbetet i Sverige

2007 / 44

För Acrobat Reader

Fördjupade utredningar av tillbud i hälso- och sjukvården Rapport med inriktning på patientsäkerhet, publicerad av Karlstads Universitet

2006 / 44

Handledningar i Energi- & Avvikelseanalys (2 stycken). En andra uplaga har kommit. Publicerade av Teknikföretagen.

2004 /16

215 k Acrobat

Händelserna vid Askö den 15 februari 2003 -  då 36 skridskoåkare som hamnat på isflak räddades av sjöräddningen.

2003 / 150

215 k Acrobat

Riskhanteringens roll i hållbar utveckling - Minnesanteckningar från idéseminarium

2002 /28

För Acrobat Reader

Svenska svar på europisk enkät om olycksutredningar

2002/ 12

215 k Acrobat

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys

2000 / 66

295 k Acrobat

Identifiering och beskrivning av risker - metodik i vägplaneringsprocessen. Utgiven av Vägverket

2000 / 84

392k Acrobat

Beskrivningar och modeller av säkerhetsfunktioner - en förstudie

1999 / 36

214k Acrobat

Förstudie till Handlingsprogram för ett säkrare samhälle. - Utredning åt Räddningsverket

1998 / 69

243k Acrobat

Småföretag och arbetsmiljö- behov av forskning och utveckling. - Utredning åt Rådet för arbetslivsforskning

1997 / 81

243k Acrobat

Riskanalys i MTO-perspektiv - summering av metoder för industriell tillämpning

1996 / 27

77k Acrobat

Fem kommunala riskanalyser - en granskning och diskussion - Utredning åt Räddningsverket

1995 / 25

Riskhantering - Behov av forskning och utveckling

1993 / 109

 

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden